Naruto yace con Sakura, Hinata, Ino Yamanaka y Karin